چک لیست باغ شما در اواسط فوریه

با شروع از گلهای باغ ، باید توجه ویژه ای به موارد زیر داشته باشید. غده های گل محمدی که دارای کپک هستند باید با پارچه ای خشک مالیده و دوباره با گوگرد غبارروبی شوند و پوسیدگی آنها باید قطع شود. سالانه های مقاوم کاشته شده در زیر لبه ها نمایش خوبی را در اواخر

Read More